Kultursponsring – Mecenatskap

Wikipedias korta beskrivning:

”En mecenat är en person eller organisation som ekonomiskt eller på andra sätt främjar konstlitteratur eller andra kulturyttringar. Ordet mecenat härleds till den romerska statsmannen Maecenas, som var en frikostig gynnare av författare och konstnärer.  … Detta kan jämföras med våra dagars sponsorer, som ofta får sitt varumärke exponerat i den stödda verksamheten.”

Ja, det är onekligen en gammal tradition som kan innebära en chans, utan att  till vardags yrkesutöva någon av de kulturbärande konstarterna, till att ändå gestalta något betydande i ens livs kulturepok. Göteborgs kulturarv skulle troligen se rätt så annorlunda ut utan många många berömda Familjers fint lyhörda och formande engagemang sedan den tidiga industrialismens legendariska dagar.

Seriös kontakt bemöts med värdighet: lindholmenskonstrum@gmail.com

Maecenas_auditorium
Maecenas auditorium https://sv.wikipedia.org/wiki/Maecenas – Med passande musikstycke av i Göteborg ”gästspelande” B. Smetana? https://www.youtube.com/watch?v=e7YV3g36Khs