Vem är det som kommer på tanken att kasta sina sulor just här uppe!??

http://sweepingzen.com/nanchuan-kills-a-cat/
Sommaren 2009 berättade min Vän och mycket inspirerande konstnärskollega just här någonstans uppe på Änggårdens höjder, utanför Botaniska, att efter alla försök till behandlingar (kirurgi, bestrålning etc.) förblev han obotlig sjuk och kunde endast vänta på slutet (som inträffade också ca 4 månader senare). Jag försökte trösta honom då och ”släta över” allvaret… Men han avbröt mig bryskt med en nästan munter adjö-klapp på vår vänskaps axel att ”Det är ingen idé att låtsas om saken, så är det bara!”… – Sedan travade vi ”lite glada av lättnad” av att ”det som behövde sägas är sagd nu” och lite snurrigt (han av halvblindhet o jag av förvirring av att inte kunna säga något vettigt) vidare bland klippor och branta, grus-hala sluttningar . Det var vårt sista samtal: Senare under hösten uppe på Sahlgrenska sjukhuset var ord inte längre användbara redskap. Idag råkade jag komma förbi här efter många års frånvaro och hittade till min häpnad dessa ”nästan-fräscha” sulor kastade i eldstaden (- vem är det som kommer på tanken att kasta sina sulor just här uppe!??..) och då tänkte jag på historien om ”Nan Chuans katt av ögonblick”, just den berättelsen som du hittar här ovan (under övre bilden).
https://www.youtube.com/watch?v=RolUoqR5jgw

Papperspråmar, Stora Bornö 2018 05 18

Papperspråmar – att sväva ut ord-vågor – Välj ett godtyckligt ord som du önskar späda ut i havet och skriv detta ord i en ”papperspråms botten. Sedan knyter vi ihop alla 16 pråmar till proportionerna 9:4 alltså till en ”Parthenon-stylobat” och lägger vi ut den på vattenyta och bevakar utspädningsprocessen. Lycka till! Peter Hefner, Göteborg, 2018 05 17

Låt sommaren tänja ut tiden till stillhetens bottenlösa brunn och brunngrodans ekande kväkande längst nere där brunnen blir brunn bekräfta denna tystnad!

Först idag hann jag ikapp mig själv att ”vakna upp” till  uppriktigt förvånad tacksamhet över all omtänksamt engagemang som er närvaro i våra ateljéer innebär!!! – Hur kommer det sig?! – Antingen är ni lättlurade… – hoppas inte det!! – eller så – och det är det jag hoppas på!!! – att vi tillsammans bildar vi ändå något värdefullt då och då som plingar sig själv just där och då?

Ps

Några praktiska ord till er Kära Föreningsmedlemmar (som motgift..?!!.. till ev. sentimentala tendenser här…): Nu när våra ateljéer stundvist blir mer eller mindre helt obemannade ända fram till början av september… : Använd diskmaskinen endast om du sköter den själv samma dag – annars finnes det stor risk för att disken förblir långvarigt odiskad och då är det bättre att du diskar för hand. – Likaså med matrester: Byt sop-påse i hinken samma dag du ev. använder sophinken. Soprummets kod på första våningen (inre rummet bakom den gråa dörren) vid byggnadens entré vid Bror Nilssonsg. 12 ser du på ett handskrivet papper nålat på vår rosa anlagstavla!

Vid penseltvättstället: Se till att inga olje-, akrylfärgsrester blir kvar efter din användning! Skölj ner noga all färg efter dig! – För, redan efter några dagars torktider kan det uppstå risk för att inte kunna skölja rent hinkarna, avloppsrören och därmed kan avloppet sakta men säkert börja torka och gro igen till ett allvarligt ”stopp ( – und bájj-láge”!!! (= ”stop & (stand) -by”-läge) – som tysken ev. säger?)…

Tack för omtanke kring sådana oromantiska(?) detaljer med!