I april passerade föreningen sin 6-e årsdag… Och idag har vi fullbordat ännu en termin… Stort tack till alla er!!! – Men låt nu Sommaren ta över och rita lätta moln av våra kommande ”bästa sommarminnen”!

https://www.youtube.com/watch?v=7HJPqIXrGIA
https://www.youtube.com/watch?v=a4eTBaGyz7A
https://www.youtube.com/watch?v=AlXR_ufdpl8
https://www.youtube.com/watch?v=GuccUMcsLdQ
https://www.youtube.com/watch?v=K3kKqfTjsj0
https://www.youtube.com/watch?v=MiM23iff5lk
https://www.youtube.com/watch?v=IVJImYNGqwk
https://www.youtube.com/watch?v=PJmjHluv50o
https://www.youtube.com/watch?v=q4xKvHANqjk