Waterways-projektet – 2020-’22 – Lindholmens Konstrum, Galleri PS, Kragerø, Lofoten, Åre, Billdal, Budapest, Szentendre, Szeged

https://www.youtube.com/watch?v=GLK_nkFQKWs
Konstföreningen Lindholmens Konstrum i samarbete bl.a. med Galleri PS genomför ”working in progress” workshop som etapp 2 av Internationella Konstnärs Samarbetet i ramen av Waterways projektet.
Projektet stöds av Göteborgs stads Kultur (- se här nedan!)
 
Den publika workshopen börjar lördagen den 12 juni drop-in fr.o.m. kl 18 00 på Galleri PS, Kaponjärgatan 4, 413 04, Göteborg i Göteborg – avslutningsprogramet för etapp 2 genomförs söndagen den 20 drop-in fr.o.m.  kl 18 00 för etapp 2 av projektet:
 
– Se några av våra videodokumentationer / -skisser här:
 
Projektet som helhet kommer att fullbordas först sommaren 2022 pga hittillsvarande ”corona”-restriktioner vad det gäller internationella resor, övriga begränsningar i våra samhällen. 
 
Lindholmens Konstrum tackar för stöd och samarbete med Göteborgs Stad Kultur och Galleri PS i Göteborg under projektet 2020- 2021.

Vi, en liten grupp konstnärskolleger i Västra Götalandsregionen, har initierat och drivit internationella konstprojekt.. Vårt internationella samarbete började 2001  och blev först ”synlig” för allmänheten i och med vår initiala utställning ”LOCAL CALLS” – en helhus- utställning på Konsthallen Röda Sten i Göteborg 2002. Samarbetet pendlar mellan olika länder, städer, men mellan varven ”återsvänger pendeln” till Göteborg, t.ex. i Palmhuset i Trädgårdsföreningen i Göteborg som har ägt rum 2011.

Dokumentation av workshop vid Lindholmens Konstrum, augusti 2020. Bilderna får användas som pressbilder och för egen marknadsföring i tryck och på Internet. Foto: Nils Agdler, 2020.

Sommaren 2018 juli hade återigen fem västsvenska och norska konstnärer deltagit i workshop och utställning i konsthallen REÖK-Palatset i Szeged, Ungern som del av inledande pilotprojektet ”Vattendrag”.
Som en fortsättning av detta vill vi gärna samla oss åter till en sommarträff i samarbete med Galleri PS vars lokaler fick vi generöst lov att disponera men på grund av rådande ”korona-läget” – omvandlades projektet till ett tillfälligt distanserat arbete under sommaren 2020, vars resultat i form av idéskisser och experiment sammanfattas i en working-in-progress workshop på Lindholmens Konstrums ateljéer den 24 augusti 2020.

Dokumentation av workshop vid Lindholmens Konstrum, augusti 2020. Bilderna får användas som pressbilder och för egen marknadsföring i tryck och på Internet. Foto: Nils Agdler, 2020


Dokumentation av workshop vid Lindholmens Konstrum, augusti 2020. Bilderna får användas som pressbilder och för egen marknadsföring i tryck och på Internet. Foto: Nils Agdler, 2020

(Vår planerade aktiviteter på Galleri PS och Kragerø’s Kunstførening i Norge återupptas sommaren 2021.)

Dokumentation av workshop vid Lindholmens Konstrum, augusti 2020. Bilderna får användas som pressbilder och för egen marknadsföring i tryck och på Internet. Foto: Nils Agdler, 2020

Till vårt flerårs-projekt har vi* inviterat : några av våra Konstnärsvänner från Ungern, Norge – vi* – som ”värdar” i Göteborg konstnärerna är: Zsuzsanna Larsson Gilice, Magnus Larsson, Fröydi Laszlo, Fredrik Mattsson, Lars Åsling Ilona Huss Wallin, Nils Agdler och Peter Hefner att utforma en egen platsspecifik kommentar som relaterar till projektets grundidé, exempelvis vid/kring Norra Älvstranden i Göteborg eller vid liknande vattendrag utomlands där det blev lämpligast och möjlig hemma-runt… 

– Här bifogas, några bilder / rader, spontana nedslag ur materialet:

Mariann Imre: ”Rózsafüzér” ( ” Rosary”), ”Mulandóság rögzítése / kő- víz /” (”Fixation of transience / stone-water”)

———————————-

Grethe Gunneng: ”Waterways Skåtøy” 2020

Waterways Skåtøy Grethe Gunneng 2020

———————————–

Magnus Larsson:

Dokumentation av workshop vid Lindholmens Konstrum, augusti 2020. Bilderna får användas som pressbilder och för egen marknadsföring i tryck och på Internet. Foto: Nils Agdler, 2020

Dokumentation av workshop vid Lindholmsens konstcentrum, augusti 2020. Bilderna får användas som pressbilder och för egen marknadsföring i tryck och på Internet. Foto: Nils Agdler, 2020.

—————————-

”Pure water” – av Imre Huszár

Thru my works I deal with visual definition of the invisible side of life.

The other reality which is invisible materially but possible to perceive. The duality of the body and the soul. I use subjects, materials from everyday life’s environment and set them in usual or unusual connections.

Many cultures use pure water as the symbol of the consciousness.

In my pictures the water is invisible, as part of another element’s body or weight is possible to perceive. The wind or human touch can make this pure material move and the light can turn it visible on some solid surface as reflective waves or circles. After these motions slowly ending, the water recover its invisible shape as the mind can calm down with the contemplation of the endless blue.

Imre Huszár, summer 2020″

————————————————–

Otto Vincze: ”Lacus Felix”

– Or the Lake of Happiness Having just returned from Italy, this remarkable spatial installation will change the Old Lake of Tata into a huge pool table during the Water, Music, Flower Festival. In the project Lacus Felix, or the Lake of Happiness – River- Pool in Tata the water surface gives only the illusion of the table’s green felt, but the balls are real.  (…)

The set gets complete with three white buoys with the Water, Music, Flower Festival logo on one side, and three archaic symbols on the other which are in connection with the town’s history. The century old markings refer to the three buzzwords of the festival.

——————————–

”Lyden av vann” / ”The sound of water” – av Fröydi Laszlo

– Jeg tenkte begynne med å teste ulike versjoner av tegningene ”lyden av vann” i teknikken laminatglass.”I thought to start by testing different versions of the drawings ”the sound of water” in the technique of laminate glass.”Fröydi Laszlo, augusti 2020

——————————-

Zsuzsanna Larsson Gilice: Kelebia tó i nuvarande Serbien, en sjö nära gränsen till Ungern.

Stillbilden är nedladdad ur en film från nätet.:

Dokumentation av workshop vid Lindholmsens Konstrum, augusti 2020. Bilderna får användas som pressbilder och för egen marknadsföring i tryck och på Internet. Foto: Nils Agdler, 2020.

Test. Ett slags självporträtt via en spegelbild. Jag vill kanske arbeta med något där kroppen mötet vattnet. Plats: Bästeträsk på Gotland. Jag vill ev åka till ett speciellt vattendrag tex Kelebia tó. En plats som ”finns i familjehistorian” men som jag ännu inte hittat. Det måste också vara en plats där bilden blir mer som jag tänker. Arbetstitel på fotot: ”Jag håller andan” Jag behöver arbeta med stativ och ev någon annan som fotar. Jag vet ännu inte riktigt hur jag vill arbeta, men möjligen vatten, minne/avsaknad av minne, den egna kroppen.

———————————————-

Peter Hefner: ”Penelopes återkommande dröm” (”Penelope’s recurring dream”)

”Vattendrag”… Förbiilande och kvarstående, den samtidiga upprinnelsen vid källan och avslutningen vid havet. Många har grubblat kring flodens ”dubbelnatur: ”Panta rei” (Herakleitos), ”La durée” (Henry Bergson), ”Färjekarlen” Siddhartha (Hermann Hesse) och i Odysséen (Homeros) där det sjöngs om Penelopes, Odysseus’ Äkta Hälfts, lojaliteten och trofastheten: 20 -års väntan har inte försvagat Penelopes övertygelse om att den ute på havet försvunna Odysseus skulle återvända till henne. Under denna väntans tid utsattes Penelope till de s.k. ”friarnas” mer och mer otåliga trakasserier –  maktspelet över det lilla ö-kungariket Ithaka… Penelope, för att slippa dessa ”fräcka friare” ett litet tag till, kungjorde hon att ”hon inte kan gifta om sig förrän den svepduk hon vävde på var färdig”… – Hela dagen vävde hon och på natten sprättade hon upp vad hon gjort på dagen som tecken på orubblig tillit – eller ”febrigt desperat önskedröm” av stark kärlek..?… – ”att ständigt vara i rörelse av Längtans kraft och inte förflytta sig”… liknar ”dramaturgin” i Zenons paradoxer… eller Schopenhauers ”blind vilja” som gestaltar ”sin egen värld” mot stillhetens fond… – Ja, det finns otaliga metaforen kring detta ämne… Jag har valt att uppmärksamma den extremt värdiga drivkraften i Penelopes handling, den nattligt-ängsliga ”nedmonteringen-fullbordan” av svepningen (- se även: ”Indras nät” här!…) som stärkte Penelope – mot tvivel(?) – dag efter dag, år efter år.

Dokumentation av workshop vid Lindholmens Konstrum, augusti 2020. Bilderna får användas som pressbilder och för egen marknadsföring i tryck och på Internet. Foto: Nils Agdler, 2020

———————————

Eva Torma: ”Ölelj àt!” (”Hug me!”)  – Bland.annat – stillbilder från video-performans:

———————————

Lars Åsling: Rain Drum

Dokumentation av workshop vid Lindholmens Konstrum, augusti 2020. Bilderna får användas som pressbilder och för egen marknadsföring i tryck och på Internet. Foto: Nils Agdler, 2020

 

———————————

Fredrik Mattsson:

Dokumentation av workshop vid Lindholmens Konstrum, augusti 2020. Bilderna får användas som pressbilder och för egen marknadsföring i tryck och på Internet. Foto: Nils Agdler, 2020
Dokumentation av workshop vid Lindholmens Konstrum, augusti 2020. Bilderna får användas som pressbilder och för egen marknadsföring i tryck och på Internet. Foto: Nils Agdler, 2020