Trots mörka moln, färg-skugga-kurragömma leker Liv gång på gång

https://www.youtube.com/watch?v=DWwsZwcYBcE
https://www.youtube.com/watch?v=w2o-0i7ZGMw
https://www.youtube.com/watch?v=eGjTkzFVVPs
https://www.youtube.com/watch?v=yHZfl8pDjtQ
https://www.youtube.com/watch?v=QqlzORBNAcg
https://www.youtube.com/watch?v=c-7-ucfYl5Q
https://www.youtube.com/watch?v=4XAv2LO5PQo
https://www.youtube.com/watch?v=HtWr8CxGYB8https://www.youtube.com/watch?v=UwMMC2zEnPw
https://www.youtube.com/watch?v=HtWr8CxGYB8
https://www.youtube.com/watch?v=5RWhoS5pKHs
https://www.youtube.com/watch?v=PORyCJYpeL0
https://www.youtube.com/watch?v=6uCxAga36NM
https://www.youtube.com/watch?v=OOMi9vtktpk