Måndagsakademi – Etapp 2 – Fritt måleri VT ’22 – En digital-distans kurs

Måndagar:  kl 09:00-16:15

Datum:  25 april – 23 maj 2022

Uppehåll: inget uppehåll

Plats: Kursen genomförs på distans.

Kursinnehåll: Krävs inga(!..) egentliga ”förkunskaper” men initiativkraft och en medveten konstnärligt integritet, för att kunna utgå ifrån och påbörja en vandring för en egen målerisk undersökning under kursen. Fokus ligger på egna idéer, förutsättningar och motiv kan vara allt från helt abstrakta eller mera konkreta och ”klassiska” som stilleben, interiör, mediala bilder, landskap, m. m., som väljs utifrån individuella engagemang. Till skillnad från övriga dagkurser, på Lindholmens Konstskola har vi inga lektioner med modell på denna fria målerikurs. Tyngdpunkten läggs på individuella, ibland rent av kollegiala(..!..?..), samtal och handledning utifrån det egna måleriets förutsättningar.

Måndagsakademin omfattar 40 lärarledda lektioner.

Alla materialval och alla kunskapsnivåer är välkomna! Individuell undervisning, där du har utrymme och tid att ‘gå in i’ ditt måleri. Lämplig både för nybörjaren(!) och för den som målat tidigare. Här får du öka dina kunskaper i måleri och fördjupa dig i det egna skapandet inför t ex utställningar. Om du vill söka vidare så finns här goda möjligheter att framställa arbetsprover.

I kursen kan ingå undersökningar på områden färg-, komposition- och gestaltning och konstteorier av olika slag. Vi kan studera andra konstnärers arbeten och metoder, reflektera över aktuella tendenser, uppmärksamma även unga, intressanta konstnärers verksamheter på den internationella konstscenen. – Som sagt: Allt utifrån individens behov/intressen.

Kursupplägg

kl.09 00– 10 30 konstteori, praktiska förslag i föreläsningsform.

kl. 10 30 – 12 00 skiss, måleri, egna experiment

kl. 12 00 – 12 45 lunchrast

kl. 12 45 – 15 00 forts. praktisk arbete

kl 15 00 – 16 30 samtal kring dagens arbeten

Kursmaterial 
Ingår ej. Behövligt material inskaffas, av varje enskild deltagare.

Performans

Peter Hefner, konstnär, konstpedagog. Arbetat med konst/konstteori kontinuerligt sedan 1987.

Antal sammankomster

5 st. (8 lärarledda studietimmar vid varje tillfälle)

Omfattning

40 lärarledda studietimmar. (1 studietimma = 45 min.)

Pris: 3955:-

Anmäl dig här!

lindholmenskonstrum@gmail.com

– Eller: 073 – 781 59 48