Obs: Antalet Kursdeltagare begränsas till max. 12 närvarande deltagare per kurstillfälle, fördelade i 4 separata ateljérum av totalt ca 200 kvadratmeter ateljéyta. Begränsningen gäller strikt på L.K., så länge ”corona-krisen” påverkar oss. Detta för att kunna garantera att hålla minst 2-meters-avstånd mellan arbetsstationerna i ateljéerna, ett säkert utrymme som rekommenderas av expertisen i offentliga miljöer!