Långdagslängdlångt samtal! – Särskild tack Zsuzsanna Larsson Gilice för besöket och fängslande berättelsen bl.a. om den aktuella utställningen på Galleri PS!!

https://www.youtube.com/watch?v=6V_0RfG6h3Q
https://www.youtube.com/watch?v=HIAOG9nhrt8
https://www.youtube.com/watch?v=gcUqAwqCZ4A
https://www.youtube.com/watch?v=iSwoM7WIy5M
https://www.youtube.com/watch?v=WOOFx9c6qyA
https://www.youtube.com/watch?v=hDa15eyunxU
https://www.youtube.com/watch?v=zfojaK33CtE
https://www.youtube.com/watch?v=rUxkXGUIzRQ
https://www.youtube.com/watch?v=47HuRQstUJQ
https://www.youtube.com/watch?v=le1exuOWtl0
https://www.youtube.com/watch?v=DPmBZ7ncTk0

– ”Big Fish Eat Little Fish”, teckning (efter H. Bosch?) av Pieter Bruegel the Elder 1556… – Men vi har ju utlovat att tillhandahålla den publika tjänsten ”Öppen måndagskroki på Lindholmens Konstrum” med start kl 17 30 varje måndag fram till den 10 december, därmed känner vi oss förpliktigade av detta löfte oavsett rådande tendens till allmän ”konstskola-död med konsekvenser” i vår omvärld. -Denna kausala ordning håller än, åtminstone sedan år 1556, visar det sig. – Därför: ”teknisk effektivitet”..?.. – Ja, det förstår en (…någorlunda i alla fall). – Men, säg mig, vad innebär uttrycket ”kvalitativ utveckling”!? – Jag skulle aldrig våga ta sådana hybris-smittade ord i min mun så där utan vidare… – Det ekar ju inte lite kätterskt!! – Eller hur!? – Tanken haltar definitivt i relation till föreställning om s.k. ”linjär tid”, ”nyflöde” eller Aristoteles’ ”Orörliga Rörare”. ”Limes går mot Konsumtecken!”… – ( Och kommer aldrig!!! hem med citroner i kassen. – Och det är ju inte lite surt, eller hur, fastän bara virtuellt, som tur det! – Och där slutar sagan av Bröderna Grymmm-t.

https://www.youtube.com/watch?v=fL_A3v8nZrs